Utleieguide

Før du starter

For å bli utleier, sørg for at du har følgende:

 1. En epostadresse
 2. En aktivert konto hos betalingformidleren Stripe.com (Gratis, se https://stripe.com)

Har du ikke allerede har en aktivert Stripe.com-konto, så trenger du også blant annet:

 1. Organisasjonsnummeret
 2. Forretningsadressen
 3. Navn, fødselsdato og adresse til personen som skal håndtere Stripe.com-kontoen
 4. Bankkontonummer i IBAN-format. (Generator, se www.ibancalculator.com)

Registrer deg som bruker

Trykk på "Registrer deg" toppmenyen og følg anvisningene. Vi sender deg en epost med en kode for å bekrefte epostadressen din. Finner du ikke eposten fra oss, så se i din søppelpost/spam-mappe.

OBS! For å bli utleier må du først bekrefte epostadressen din.

Slå på utleie

Når du har registrert deg og bekreftet epostadressen din kan du gå videre til neste steg, som er å koble din konto hos Sportyer til vår betalingsformidler Stripe.com. Dette er nødvendig for at du skal kunne motta betalinger.

Gå til "Bli utleier"-siden

Trykk "Bli utleier"-knappen i toppmenyen.

"Bli utleier"-siden krysser du av for at du har lest og "aksptert vilkår for utleiere", og deretter trykker du "Koble til med Stripe"-knappen. Du blir så overført til Stripe.com.

Stripe

Utfylling av Stripe.com-skjemaet

Hvis du allerede har en Stripe-konto kan du logge deg inn med den, hvis ikke må du registrere deg.

Her er punktene du må fylle ut:

 1. Country: Velg "Norge"
 2. Your product: Her kan du for eksempel skrive "Sports rental", "Sports club" eller annet relevant.
 3. Your business type: Velg deg som relevant for virksomheten. OBS: Lag, idrettsforening og -klubber: Velg "Stiftelse".
 4. Organisasjonsnummer: Fyll inn hvis relevant.
 5. VAT-nummer: Dette er MVA-nummeret til din virksomhet. Fyll inn hvis relevant.
 6. Business adress: Adressen til din virksomhet.
 7. Your website: URL'en til virksomhetens nettsted, hvis du har et.
 8. Your personal details: Fyll inn navnet på personen som skal håndtere denne Stripe.com-kontoen.
 9. Credit card statement details: Informasjonen her vil være den som dukker opp på bankutskriften til kundene som handler hos virksomheten.
 10. Phone: Telefonnummeret.
 11. Bank account currency: Velg NOK, som står for norske kroner.
 12. IBAN: Det internasjonale utgaven av virksomhetens vanlige bankkontonummer. Gå til www.ibancalculator.com for å generere IBAN-nummeret hvis du ikke allerede har det. Til det trenger du ditt vanlige bankkontonummer.
 13. Save your Stripe account: Hvis du er ny bruker hos Stripe.com, så registrer deg med epost og passord her.

Når du er ferdig, vil du bli sendt tilbake til Sportyer.no. Gratulerer, du er nå registrert som utleier og kan begynne å sette opp timeplaner og utleiesteder!

Timeplaner

Sportyer timeplaner er ukebaserte. Man lager en ukeplan og velger start- og sluttdato for når ukeplanen skal gjelde. Ukeplanen repeterer seg selv i tidsrommet du velger.

Timeslottene i ukeplanen bygges opp ved å bruke én eller flere regler. Hver regel definerer timeslotter for én eller flere ukedager. For eksempel kan man ha en regel for mandager fra 10.00 til 20.00, og en annen fra onsdager fra 18.00 til 22.00.

Man kan ha ulike priser og varigheter på timeslottene på ulike regler. Minimumsprisen på en timeslott er 10 kroner.

Hvis to dager er like, kan man bruke én regel til begge.

OBS: Når man lager timeplaner og registrerer flater eller aktiviteter så blir ingenting publisert før man selv ønsker det. Forhåndsvisninger er tilgjengelig slik at man kan se hvordan det blir før man publiserer.

Lag ny timeplan

 1. Trykk på profilen din øverst til høyre i toppmenyen, og velg "Timeplaner" i menyen.
 2. Trykk på "Lag ny timeplan".

Gi timeplanen et navn

Navnet er opp til deg. Bruk for eksempel "Høst 2017" eller "Sommer 2018".

Lag regler

 1. Velg hvilke ukedager du ønsker å generere timeslotter for. Hvit knapp betyr ikke valgt, mens grønn betyr valgt. Skal man for eksempel lage en ukeplan som gjelder for mandag til og med fredag, så trykker man bort lørdag og søndag slik at disse blir hvite.

 2. Legg til timeslotter. Du kan enten legge til en og en ved å trykke "Legg til"-knappen eller du kan bruke generatoren.

 3. Generatoren gjør det lett å legge til mange timer samtidig. Fyll inn informasjonen og trykk på "Lag"-knappen.

 4. Når du er ferdig med din første regel, så kan det for eksempel se slik ut:

  Forklaring til bildet over:

  1. Mandag og tirsdag er valgt.
  2. Det er laget fem timeslotter. Ganget med to dager blir dette totalt 10 timeslotter til salgs.
  3. Første timeslott starter klokken 16.00 og varer i 55 minutter til 16.55. Siste er ferdig klokken 20.55.
  4. Det er fem minutters pause i mellom timeslottene.
  5. De første to timeslottene koster 400 kroner, mens de siste tre koster 650 kroner.
 5. Du har nå generert dine første timeslotter. Trykk på "Legg til ny regel" hvis du trenger ytterligere timeslotter.

Timepakker

Hvis du ikke ønsker selge timeslottene dine en og en, så er det mulig å definere timepakker. Hver timeplan kan ha ingen, en eller flere pakkeperioder. Det er mulig å selge både enkle timeslotter og timepakker på samme dag. Når du velger "Legg til timepakke" og setter fra og til-datoer, slås timepakker på. Du må så hake av ved siden av timeslottene for hvilke timeslotter du ønsker at skal selges som timepakke.

 1. Velg hva slags prismodell du ønsker. Enten så er prisen for pakken låst, som innebærer at den aldri endrer pris. Alternativet er "Utgåtte timeslotter trekkes i fra" som betyr at prisen gradvis går nedover etter hvert som tiden går og enkelte av timeslottene befinner seg i fortiden. Prisen vil da reduseres med en timeslot for hver uke som går.

 2. Man kan velge å ha flere pakkeperioder. I eksempelet under har man en pakkeperiode etterfult av enkelttimer som så er etterfulgt av pakker igjen. For at dette skal skje velger man to timepakker med start- og sluttdatoer som gjør at det er "tomt" i mellom pakkene, samtidig som man velger "Lag enkeltslotter" under "Mellom timepakke". Alternativ kan man velge "Tomme perioder" under "Mellom timepakkene". Resultatet blir da: OBS: Pass på at datoene du setter under pakker korresponderer med datoene du velger under "utleiesteder / treningsflater / timeplaner" (altså i hvilket tidsrom treningsflaten skal benytte timeplanen). Hvis de ikke er like, for eksempel ved at pakke-datoen går fra 1. oktober 2017 til 1. november 2017, og timeplanen settes som gyldig fra 1. oktober til 1. desember, så vil det kun bli enkelttimer til salgs mellom 2. november og 1. desember.

 3. Huk av de timeslottene som du ønsker at skal selges som timepakker.

Sett unntak

Hver ukeplan kan ha datoer eller tidspunkt hvor ukeplanen ikke gjelder. Det kan for eksempel være 17. mai eller andre dager hvor det ikke er utleie. For å sette det opp, trykk "Legg til nytt unntak"-knappen nederst til venstre.

Ønsker du ikke å leie ut på nasjonale fridager, så trykk på knappen "Nasjonale fridager". Du kan se hvilke dager dette gjelder her.

Når du er ferdig, trykk "Lagre".

Gratulerer, du har nå laget din første timeplan!

Utleiesteder

Lag nytt utleiested

 1. Trykk på profilen din øverst til høyre i toppmenyen, og velg "Utleiesteder".
 2. Trykk på "Lag nytt utleiested"-knappen.
 3. Fyll inn navn, adresse og hvilke fasiliteter utleiestedet har. En fasilitet kan være lydanlegg, garderobe og annet som følger med når man leier en time.

  Eksempel navn Utleiested: Sagene skole

 4. Lag en beskrivelse av utleiestedet. Ta med alle relevant informasjon. En god beskrivelse vil å være å fortelle om alt fra treningsdekke, til parkeringsplass, hvor toalett kan finnes, hvilket utstyr som følger med og tips til hvordan kjøperen kan få en god kundeopplevelse. Ta utgangspunkt i at kjøper ikke vet noe som helst om det du skal leie ut fra før.

Legg til treningsflate(r)

Hvert utleiested kan ha én eller flere treningsflater. Har et utleiested to treningsflater, vil kjøperne få to ulike treff i søket. Man kan altså selge parallelt for samme utleiested. Å ha to baner blir i praksis det samme som å lage to identiske utleiesteder og så legge til en treningsflate på hver.

OBS: Legg merke til at bildene er de samme hvis man har to treningsflater på samme utleiested. Hvis treningsflatene ikke er svært like, bør man vurdere å lage to utleiesteder med ulike bilder, slik at det ikke blir noen misforståelser.

 1. Start med å fylle inn navn, type, antall, størrelse og hvilke sporter som er relevant.
 2. Hver treningsflate kan ha flere plasser til salgs pr. timeslot. Det kan være praktisk hvis du for eksempel vil leie ut halve baner - eller om du har flere helt like treningsflater, eksempelvis 10 bowlingbaner eller 5 klatrevegger.
 3. Av og til ønsker selger å få beskjed i god tid før utleien/aktiviteten skal avholdes. Ønsker man en forsinkelse fra bestilling til avholdelse, så velg dette under "Minstetid fra bestilling til avholdelse".

Tildel timeplan(er)

Hver treningsflate kan tildeles én eller flere timeplaner. Det kan for eksempel være at man har én timeplan for høsten og en annen for våren slik at man kan selge ulike timeplaner fremover i tid. Tidsperiodene til timeplanene kan ikke overlappe. Trykk "Legg til timeplan" for å begynne.

Velg timeplanen du ønsker og sett hvilke datoer den skal gjelde. Ønskes flere timeplaner, bruk "Legg til timeplan". OBS: Spesifiserer du ikke en tidsperiode, vil tidsperioden bli satt til evig fremover i tid.

Når du er fornøyd, trykk "Oppdater og lagre".

Legg til bilder

Det er nå på tide å laste opp bilder.

 1. Trykk på "Bilder" i "Utleiesteder"-menyen.
 2. "Velg filer" og marker bildene du vil laste opp.
 3. Velg så "Last opp"-knappen.
 4. Når bildene er lastet opp, må du velge hvilket som skal være det første som dukker opp. Det gjøres ved å trykke "Bruk som frontbilde". Frontbildet er også det som vises i søkeresultatene. Søkeresultat-bildene er firkantede. Ønsker du å velge beskjæringen, så trykk "Endre beskjæring" og følg instruksjonene.
 5. Skriv inn bildetekster. De dukker opp når potensielle kjøpere ser på bildene dine i fullskjermmodus.
 6. Når du er fornøyd, trykk lagre for å komme tilbake til utleiestedet.

Forhåndsvisning

Har du gjort alt riktig nå, så er neste steg publisering. Før du publiserer utleiestedet, og begynner å selge, er det sterkt anbefalt at du forhåndsviser resultatet. Trykk på "Forhåndsvis" og les alt nøye og se at det er som det skal. Du ser det som kjøperne vil se.

Publisering

Når du er ferdig og sikker på at du vil begynne salget, så trykk på "Publiser"-knappen.

Gratulerer! Du er nå i gang med salget!

Utleiestedet viser seg nå i søkeresultatet. OBS: Legg merke til at det er treningsflatene som viser seg i søket, ikke selve utleiestedet. Så hvis du har to treningsflater i samme utleiested, så kan de dukke opp to steder i søkeresultatet.

Stopp salget

Du kan når som helst stanse salget ved et utleiested. Det gjør du ved å gå til "Utleiesteder" og trykke på "Stopp"-knappen på det utleiestedet du ønsker å stoppe.

Mine salg

Når du selger en time vil du få en epost fra oss med informasjon om hvem kjøper er, når og hvor times skal avholdes.

Hvert salg er en booking. Når man selger pakker, kan en booking inneholde flere reservasjoner. For å få oversikt går trykker du på menyen oppe til høyre, og så "Mine salg". Her kan du sortere bookingene etter ulike kriterier.

For å se alle reservasjonene, så trykk enten på "..." ved siden av den første datoen, eller trykk på booking-nummeret nede til høyre.

Pengene får du rett inn på din Stripe-konto. Det finnes ingen saldo eller lignende på Sportyer.no.

Fjerne timer eller ta inn booking utenfra

Vil du ta bort en eller flere timer som er til salgs, eller om du har fått en booking utenfra systemet som gjør at du vil ta bort den aktuelle tiden fra systemet, finnes det to muligheter:

Endre på ukeplan

Du kan permanent ta fjerne timeslotter ved å endre på ukeplaner. OBS: Dette kansellerer ikke salg som allerede er gjort av den aktuelle timeslotten hvis du har valgt flere plasser til salgs pr. timeslott.

Manuelt ta ut eller endre enkelttime

Ved å trykke på timene i kalenderen din kan du plukke ut timeslotter. Dette kan gjøres hvis man for eksempel har en booking via andre kanaler.

Metode 1: Velg "Utleiesteder" i toppmeny og deretter "Vis annonse". Finn timen du vil fjerne og trykk på denne. I dialogen som kommer opp trykker du så "Legg til egendefinert booking". Fyll inn informasjonen du ønsker og trykk

Metode 2: Velg "Mine salg" i toppmeny og deretter "Legg til egendefinert booking".

Informasjonen du legger inn her er bare synlig for deg.

Inntekter

Hvis du vil se detaljer rundt dine inntekter, så velg menyen opp til høyre og deretter "Mine inntekter". Der finner du en detaljert tabell med dine inntekter. Vil du se alle detaljer, så trykk på forstørrelsesglasset helt til høyre.

Du kan også logge inn på din konto hos Stripe.com. Etter et salg er det vanlig at pengene blir tilgjengelig på Stripe.com-konto først etter noen dager. Det er mulig å sette opp automatiske utbetalinger. Les mer på https://stripe.com/docs/payouts.

Dashbordet

Bruk dashbordet til å holde oversikt over dine kjøp, salg, meldinger og annet. Bytt mellom "Salg" og "Kjøp" ved å trykke på knappene i toppen av siden.

Synkronisering av treningsflater (kommer!)

Treningsflater kan synkroniseres mot Google Calender eller mot hverandre.

Synkronisering av treningsflater mot hverandre

Hvis man har én bane som man ønsker å leie ut enten som to separate halvdeler eller som én hel bane, så må man bruke lenking. Da lager man to treningsflater, én for hele banen og en for de to halvdelene (og setter antall plasser til salgs pr. timeslot til 2). Hvis man ikke lenker vil systemet tro at man leier ut to treningsflater, hvorav én av dem har to plasser. Det man vil oppnå er at hvis en av halvdelene leies ut, så er det ikke lenger mulig å leie hele banen. Samtidig må utleie av hele banen gjøre at det ikke lenger er mulig å booke én halvdel. I eksempelet kaller vi treningsflatene "Hel" eller "Halv".

Velg "Kalendersynk" i menyen oppe til høyre for å komme til synkroniseringsoversikten. Det må lages TO lenker.

 1. Under "Kilde A" tildeler du treningsflaten Hel. Under "Kilde B" velger du "Halv". Velg "Reduser antall plasser pr. timeslott" til "Til null".

 2. Under "Kilde A" tildeler du treningsflaten Halv. Under "Kilde B" velger du "Hel". Velg "Reduser antall plasser pr. timeslott" til "Til null".

Vi har nå satt opp en toveis synkronisering.

Synkronisering av treningsflater mot Google Calendar

Det kan være praktisk hvis man for eksempel har bookinger som ikke er en del av Sportyer.no. Første steg er å lage en Google Calendar. For å gjøre det trenger du en Google-konto. Har du ikke det, kan du opprette en ved å følge denne lenken.

For å synkronsiere en treningsflate til en Google Calendar velger du koble til din Google-kalender. Trykk lenken "Koble til her" øverst på siden for kalendersynkronisering og følg instruksene.

Type synkronisering

Synkroniseringen mot kalenderen kan være 1-veis eller 2-veis.

Synkroniseringsvalg

Du kan velge om du ønsker at egendefinerte bookinger skal være en del av synkroniseringen.

Du kan også velge om du ønsker at de kalenderoppføringene som lastes ned fra Google-kalenderen din skal være synlige for ALLE brukere på siden til utleiestedet/treningsflaten.

Meldingssystemet

Sportyer har et innebygd meldingssystem. Har du spørsmål eller informasjon til kjøpere, så send dem melding. Sportyer ønsker at kjøpere og selgere kommuniserer via vårt meldingssystem fordi i tilfelle konflikt eller annet oppstår. Da er det enklere for Sportyer.no å se hva som var avtalt og hva som har skjedd. Hvis alt skjer på epost mellom kjøper og selger blir alt vesentlig vanskeligere.

Gebyrpolitikk

Sportyer tar et gebyr for hvert salg. Gebyret er nødvendig for å drifte og utvikle nettstedet, markedsføre utleiestedene til potensielle kjøpere samt for å dekke Stripe.com's gebyr på cirka 3 prosent. Betalte gebyrer har du en oversikt over på siden "Mine inntekter" som finnes i toppmenyen og dashbordet. Minste gebyr til Sportyer er 10 kroner.

Riktig prissetting av timeslotter

Når det gjelder hvilke priser man bør sette på timeslottene man selger, så vil vi oppfordre til at man eksperimenterer. Prøv å finne det prisleiet som gjør at du akkurat blir utsolgt:

 1. Har du få eller ingen salg, så sett ned prisen gradvis til du får det salgsvolumet du ønsker.
 2. Selger du ut alt med en gang, så sett opp prisen. Det vil trolig øke inntektene dine samlet sett.

Alt ettersom hva slags treningsflate som leies ut, så tenk også på tidspunktene. Høyst sannsynlig er etterspørselen større om kvelden på hverdagene enn på dagtid og i helgene. Vi anbefaler følgende:

 1. Høyest pris på hverdagene om kvelden
 2. Lavere priser frem til 16.00 hverdager og i helgene.

Eksperimenter deg frem til du finner de riktige prisnivåene. Ulik lengde på timeslottene er også et element som man bør vurdere. Få spiller for eksempel squash i flere timer på rad, mens det kan være aktuelt med for eksempel fotball, tennis og turn.

Salgstekst og bilder

En god beskrivelse og fine bilder av utleiestedet vil dramatisk øke sannsynligheten for at du får et salg. Her er noen tips:

Salgstekst

Beskrivelsen bør på en god måte forklare kjøperen hva han/hun kan forvente ved utleie. Ta med alle relevante forhold som behøves for å gjennomføre utleien på en god måte. Det er viktig å gi en realistisk bilde av utleien.

Husk å ta med for eksempel:

 1. Hvordan man får adgang til banen/lokalet. Hvor er inngangsdøren - og må man hente nøkkel?
 2. Hva slags utstyr som medfølger.
 3. Hva slags underlag det er - og hva slags fottøy som er akseptert.
 4. Hvordan man slår på lyset hvis det er aktuelt.
 5. Alle regler som utleier ønsker at leietaker må følge. Glemmer man dette, kan det i ettertid bli vanskelig å få leietaker til å overholde disse.
 6. Generelt alt som er positivt med treningsflaten.
 7. Hvis det er mulig å parkere, oppgi gjerne nøyaktig hvor parkeringsplassen er og hvilke vilkår som gjelder.
 8. Skal det være en pause mellom timene som brukes til rydding? Ta det med!
 9. Eventuelt hva ikke følger med.

Bilder

Bilder er alltid viktig. Her er noen tips:

 1. Ta heller med for mange enn for få bilder av treningsflaten.
 2. Ta med bilder av utstyr og fasiliteter.
 3. Bilder av inngangspartier vil gjøre det lettere å finne frem.
 4. Husk et oversiktsbilde hvis mulig.
 5. Er det noe brukeren må være oppmerksom på? Ta et bilde, så blir det ikke misforståelser.
 6. Er det 10 brytere på lystavlen? Ta bilde av den lysbryteren brukern må benytte.

Og husk bildetekster! Det er ikke alltid lett å vite nøyaktig hva man ser bilde av, så skriv utfyllende beskrivelser der det behøves.

Kansellering

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å kansellere bookinger for deretter å ta privat betalt utenfor Sportyer.no. Utleiere med mange bookinger vil bli undersøkt.

Selger vil kansellere

Ta kontakt med Sportyer.no og kjøper så raskt som mulig for å finne løsninger. I utgangspunktet er man nødt til å levere det som man har solgt, men Sportyer.no prøver så godt vi kan å avhjelpe. Refundering må gjøres manuelt av Sportyer.no

Kjøper vil kansellere

Ta kontakt med Sportyer.no så raskt som mulig slik at vi kan finne løsninger. Det er i utgangspunktet ikke angrefrist på kjøp på Sportyer.no, men vi oppfordrer likevel til å være forbrukervennlig som mulig og å finne løsninger. Har selger lagt ned stor innsats, pådratt seg kostnader eller annet i påvente av avholdelse, så blir det tatt med i vurderingen.

Feilmeldinger

Sportyer.no er stadig under utvikling. Finner du en bug, får en feilmelding eller hvis et annet problem oppstår, så kontakt oss. Kontakt oss også gjerne hvis du har forslag til forbedringer.

Kjøper oppfører seg dårlig

Ta kontakt med Sportyer.no så raskt som mulig. Utleier er selv ansvarlig for forsikring og "alt" innen avholdelsen, men Sportyer ønsker selvfølgelig å luke ut de som oppfører seg på en uakseptabel måte.

Svindel

Ta kontakt med oss umiddelbart hvis du mistenker at noe ulovlig har eller er i ferd med å skje.

Vilkår

Se våre "Vilkår og betingelser" for mer informasjon.